"Året 2022 slutade med ett rekordstort utbud av bostäder på minst 15 år, med cirka 47 200 bostäder till salu på Portugals fastland under årets fjärde kvartal".

Av det utbud som redovisades under fjärde kvartalet är 17 600 nya bostäder (37 %) och 29 600 begagnade (63 %).

"Detta är den lägsta kvartalsvisa utbudsvolymen sedan mitten av 2007 och befäster två år av successiva minskningar av beståndet av bostäder till salu i landet", enligt Confidencial Imobiliário.

Dessutom, "även om dessa krympningar är svaga, återspeglar de en ihållande bana, på så sätt att de 47 200 bostäder som registrerades under fjärde kvartalet 2022 är 25 % lägre än de nivåer som observerades i början av 2021 när man räknar med en volym på omkring 63 000 enheter".

Uppgifterna visar också att tendensen att minska utbudet har varit särskilt tydlig i storstadsområdena Lissabon och Porto.

"Under det fjärde kvartalet 2022 rapporterade de företag som deltar i SIR att totalt 20 700 bostäder erbjöds i Lissabonregionen, även detta minst 15 år och i kontrast till ett kvartalsbestånd på cirka 29 000 som registrerades två år tidigare. Men, ännu viktigare, mindre än hälften av vad standarden på denna marknad var under åren 2009 och 2010, då utbudet per kvartal översteg 50 000 lägenheter.