Den modifierade inhemska efterfrågan, som tar hänsyn till de multinationella företagens inverkan på ekonomin, kommer att ge en tillväxt på 0,7 % i år och 2,3 % år 2024, vilket innebär en minskning från förra årets ekonomiska tillväxt på 5,6 % år 2022.

Rapporten varnar dock för att det kommer att krävas ett ökat statligt stöd för att se till att antalet färdigställda bostäder når målen. Enligt prognosen kommer 28 373 bostäder att ha färdigställts förra året, men det antalet kommer att sjunka i år och nästa år.

Rapporten förväntar sig inte att bostadspriserna kommer att falla i år, men förväntar sig att inflationen i bostadspriserna kommer att sjunka från 8 procent i fjol till 3,2 procent i år, och att inflationen i konsumentpriserna också kommer att sjunka betydligt till 5,6 procent i år och 2,8 procent nästa år.

I rapporten förväntas lönerna öka med 4,5 % i år.