"Detta kommer ovanpå det anmärkningsvärda resultatet av pandemin som innebar en BNP-tillväxt på 13,6 % på årsbasis 2021, vilket innebär att Irlands kumulativa BNP-tillväxt uppgår till 33 % sedan 2019, det sista året då pandemin inte fanns med i uppgifterna", säger börsmäklaren.

Goodbody förutspådde nyligen en tillväxt på 11,2 % år 2022, följt av en tillväxt på 2,3 % år 2023. Men när dessa siffror justeras för inhemsk efterfrågan räknar börsmäklaren med en mer blygsam tillväxt på 0,7 %.


Finansminister Michael McGrath sade: "Även om en viss volatilitet är trolig mellan detta snabbmeddelande och det detaljerade offentliggörandet i mars, är det i stort sett i linje med vad mitt departement förutspådde för 2022 vid budgettillfället och återspeglar den fortsatta styrkan hos den multinationella sektorn i Irland förra året.

"Det är uppmuntrande att vår arbetsmarknad trots många motvindar fortsätter att prestera starkt med en nästan rekordlåg arbetslöshet på bara 4,3 procent i december."


Ministern kommenterade läget i den internationella ekonomin med tanke på farhågorna om en global nedgång och tillade: "IMF signalerade förra veckan att man kommer att göra en blygsam upprevidering av sina tillväxtprognoser för i år, som ska offentliggöras i morgon, på grund av minskat pristryck, ökat skattestöd och den kinesiska ekonomins återöppnande efter sin nollvisionspolitik."