Bruttonationalproduktens (BNP) tillväxt på 6,7 % år 2022 är en tiondel lägre än regeringens prognos, eftersom finansminister Fernando Medina i slutet av december förklarade att Portugal skulle sluta "år 2022 med en [ekonomisk] tillväxt på omkring 6,8 %".

Denna takt är dock högre än de 6,5 % som beräknades i statsbudgeten för 2023(OE2023), som lades fram för parlamentet i oktober förra året.