Super Bock Group har utsatts för en cyberattack som orsakar "störningar i datatjänsterna, med begränsningar för den reguljära verksamheten, särskilt när det gäller service".

I ett uttalande tillägger dryckesföretaget med säte i Matosinhos att situationen orsakar "stora begränsningar i leveransverksamheten till marknaden för vissa av dess produkter".

"Företaget aktiverade omedelbart de nödvändiga säkerhetsprotokollen och informerade de behöriga myndigheterna, och har också genomfört en beredskapsplan i syfte att återställa normala leveransvillkor på marknaden".