År 2011 uppgick denna andel till 13,9 %, vilket innebär att andelen invånare i huvudstaden med utländsk nationalitet har ökat med 2,7 % på tio år.

Som jämförelse kan nämnas att endast 7,1 % av invånarna i Portos storstadsområde var födda utanför Portugal, och även där skedde en ökning med 2,3 % jämfört med 2011, det år då denna andel inte översteg 4,8 %.