FINN Auto-undersökningen baserades på OECD:s uppgifter om den genomsnittliga årslönen i varje land, utan att räkna med den genomsnittliga lönen som Eurostat räknar ut. På så sätt är det möjligt att jämföra länder med olika arbetstider och löner. Förutom genomsnittsinkomsten togs även hänsyn till kostnaden för att köpa en bil, köpkraft och bränslepriser.

De resultat som redovisas i NM visade att Portugal är det fjärde dyraste landet i världen att äga en bil. Portugal fick 8,19 poäng, medan Mexiko, det dyraste landet, fick 9,70 av 10 poäng.

De billigaste länderna att äga en bil var Luxemburg (0,46), USA (0,91) och Australien (1,97).