Detta är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med december 2022 och den tredje månaden i rad med minskning.

Den komponent som avser energiprodukter var huvudansvarig för avmattningen i konsumentprisindexet (KPI), där förändringstakten på årsbasis "också minskade för tredje gången i rad, till 6,8 % (20,8 % föregående månad ), vilket belyser minskningen av elpriserna", betonar statistikkontoret. När det gäller obearbetade livsmedel ökade den till 18,5 % (mot 17,6 % i december).