Enligt uppgifter från plattformen för konsumenter rapporterades 1 788 klagomål om dessa tjänster mellan januari och december 2022, vilket är en "ökning med cirka 57 procent jämfört med samma period 2019", ett år före pandemin, då 1 142 klagomål registrerades.

Den analys som utfördes visade att de viktigaste orsakerna till konsumentklagomål är: förseningar eller fel i leveransen av beställningar i hemmet, vilket genererar 710 klagomål (40 %); problem med återbetalning samlar 682 klagomål (38 %) och den tredje orsaken hänvisar till den dåliga servicen som tillhandahålls av varumärket, absorberar en del av 364 klagomål (20 %)", förklarade denna plattform, i ett uttalande.

I år, mellan den 1 och 30 januari, har plattformen redan tagit emot 192 klagomål som riktats mot hemleveranstjänster.

Bland enheterna med det högsta antalet klagomål ledde Uber Eats med totalt 1 000 klagomål under 2022, följt av Glovo med 541 och Bolt Food med 176.

Portal da Queixa underströk också att Uber Eats enligt indikatorerna "också är det varumärke som löser flest problem som rapporteras till det", med en "svarsfrekvens" på 99,7 %, ett "genomsnittligt svar" på 97,6 % och ett "nöjdhetsindex" (IS) som under de senaste tolv månaderna utvärderats till "Bra" genom att få 62,1 poäng (av 100).

"Motsatt resultat registrerar Glovo, med låga resultatindikatorer: 10,1 % "svarsfrekvens", "genomsnittlig svarstid" på 3,9 % och med ett "nöjdhetsindex" "otillfredsställande" på 13,2/100. Bolt Food är också ett varumärke som registrerar låga nivåer, med ett IS "Otillfredsställande", utvärderat till 18,5/100", tillade han.