Enligt hälsovårdsministeriets delade tjänster (SPMS) har det hittills gjorts cirka 7 150 tidsbeställningar för personer över 45 år sedan de började boka tider själva den 19 januari.

Säsongsvaccinationskampanjen för Covid-19 inleddes i september 2022, och mer än 3 miljoner doser av vaccinet har administrerats, de flesta boosterdoserna till den berättigade befolkningen, till en början över 60 år och senare även till åldersgruppen över 50 år.

För närvarande är boosterdosen också tillgänglig för medborgare som är 18 år eller äldre, som har slutfört det primära vaccinationsschemat mot Covid-19 och som inte har varit smittade i mindre än 90 dagar, och som har möjlighet att ta en första eller andra boosterdos.

Hälsoministeriets delade tjänster understryker att "den enkla tillgången till säsongsvaccination genom självplanering via SNS 24-portalen utgör ett mervärde för användarna och syftar till att bidra till att bibehålla en hög vaccinationsfrekvens mot Covid-19" i Portugal.

Planering kan göras på SNS 24-portalen https://www.sns24.gov.pt/agendamento-de-vacina-covid-19. Användaren får då ett meddelande med bekräftelse på datum, tid och plats för vaccinationen och måste svara på sms:et för att bekräfta mötet.