Det nationella statistikinstitutet (INE) uppger i ett uttalande att medianpriset på bostäder ökade jämfört med samma period förra året i alla 25 NUTS III-underregioner, med undantag för underregionen Viseu Dão Lafões.


Algarve och Lissabon


Algarve och storstadsområdena Lissabon och Porto uppvisade samtidigt medianvärden för bostäder (2 378 euro/m2, 2 156 euro/m2 respektive 1 660 euro/m2) och en förändringstakt på årsbasis (+13,8 %, +16,1 % och +20,4 %) som var högre än i landet (1 492 euro/m2 och +13,5 %).

Utöver dessa regioner uppvisade den autonoma regionen Azorerna (+24,1 %), Alentejo Litoral (+22,3 %), Lezíria do Tejo (+19,5 %), Alto Tâmega (+16,8 %), regionen Aveiro (+16,3 %) och Alentejo Central (+14,9 %) en högre förändringstakt på årsbasis än i landet, även om de uppvisade medianpriser som var lägre än den nationella referensen.

Underregionen Viseu Dão Lafões (-4,8 %) var den enda som uppvisade en minskning av huspriserna på årsbasis under tredje kvartalet 2022, och Alto Alentejo hade det lägsta medianpriset, liksom under tidigare kvartal försäljning av familjebostäder (492 euro/m2).

De tre delregionerna med de högsta medianpriserna på bostäder - Algarve, Área Metropolitana de Lisboa och Área Metropolitana do Porto - uppvisade också de högsta värdena i båda kategorierna av köparens skattemässiga hemvist: nationellt territorium (2 232 €/m2, 2 128 €/m2 respektive 1 650 €/m2) och utländskt territorium (2 854 €/m2, 3 511 €/m2 och 2 292 €/m2).


Utländska köpare


I Área Metropolitana de Lisboa var det störst skillnad mellan medianpriset för transaktioner genomförda av köpare med skattehemvist utomlands och i Portugal: 1 383 €/m2, +65,0 %.

Mellan juli och september var medianpriset för familjebostäder i Portugal som köptes av familjer 1 516 euro/m2 (+0,5 % jämfört med föregående kvartal) och av köpare som tillhör andra institutionella sektorer 1 333 euro/m2 (-1,7 % jämfört med andra kvartalet 2022).

Enligt INE kommer alla kommuner med mer än 100 000 invånare i storstadsområdena Lissabon och Porto, med undantag av Santa Maria da Feira, att under tredje kvartalet 2022 ha ett medianpris på bostäder som är högre än det nationella värdet (1 492 euro/m2), särskilt Lissabon (3 882 euro/m2), Cascais (3 453 euro/m2) och Oeiras (3 072 euro/m2) med värden över 3 000 euro/m2.

Vila Franca de Xira (+13,2 %), Porto (+12,0 %), Amadora (+11,6 %), Loures (+11,4 %), Cascais (+10,9 %), Odivelas (+9,0 %) och Lissabon (+8,3 %) uppvisade däremot en förändringstakt som var lägre än den nationella, och Guimarães kommun uppvisade den lägsta förändringen av de 24 kommunerna med mer än 100 000 invånare (+2,6 %).