Året inleds visserligen med ett element av osäkerhet, men de lokala aktörerna är fortfarande optimistiska och är övertygade om att hyrorna kommer att stiga, vilket man kan förvänta sig under perioder med höga räntor.

När det gäller försäljningen kommer visserligen transaktionsvolymen att minska, men det gäller inte nödvändigtvis kvadratmeterpriserna, och som alltid kommer det att finnas segment av fastighetsmarknaden som kommer att fortsätta att se prisökningar, t.ex. på den främsta lyxmarknaden. Detta var tydligt under 2022, då både JLL och Sotheby's noterade rekordår, och det återges i den senaste statistiken från INE för det sista kvartalet 2022 med en genomsnittlig ökning på 8 % som registrerades trots farhågor om en global tillbakagång.

Även om det finns globala påfrestningar som inte kan ignoreras, står den portugisiska fastighetsmarknaden för närvarande fast tack vare sitt privilegierade geografiska läge och det faktum att det som Portugal har att erbjuda är mycket efterfrågat i goda och dåliga tider. Säkerhet, överkomliga priser, livsstil, klimat och stabilitet kan inte underskattas och gör att Portugal fortsätter att stå i fokus i världen.


Regeringen är väl medveten om landets unika position och rykte om att vara en förstklassig jurisdiktion för arbete och fritid. Det är föga förvånande att regeringens initiativ för att uppmuntra invandring, såsom D7-, Digital Nomad- och Golden Visa, kommer att fortsätta att locka en internationell skara till Portugal. Golden Visa-programmet är väldokumenterat och får ofta ett överdrivet erkännande för att ha varit en grundläggande drivkraft för fastighetsmarknaden. Sanningen är dock att D7- och Digital Nomad-visum har en mycket större inverkan. Detta har varit tydligt med skatteincitament och generellt låga eller inga regler för arvs-, förmögenhets- eller donationsskatt, vilket har uppmuntrat ett mycket stort antal babyboomers och andra entreprenörer att kalla Portugal sitt hem under de senaste åren. Om man lägger till allt detta till det faktum att det nationella bostadsbeståndet minskade med 19 % - huvudsakligen på grund av förseningar i tillståndsgivningen - jämfört med samma tidpunkt förra året, medan efterfrågan gick i motsatt riktning. Alla dessa faktorer bidrar till att det är mycket troligt att priserna kommer att fortsätta att stiga, särskilt i den bästa bostadssektorn.

Medan förstklassiga fastigheter sannolikt kommer att öka i värde, förväntas dock mellanklassbostäderna naturligtvis uppleva en viss stagnation, eftersom köparna i detta marknadssegment övervägande kräver finansiering. Byggherrarna kommer dock att ha svårt att sänka priserna eftersom bygg- och finansieringskostnaderna har ökat betydligt, och därför kommer de troligen att behålla sina positioner.


Under det senaste året har vissa bostäder haft hyror som varit upp till 30 % högre än det ursprungliga priset, eftersom antalet potentiella hyresgäster var större än det tillgängliga utbudet av hyresfastigheter. Detta fenomen förväntas fortsätta långt in i 2023 eftersom cirka 93 % av bolånen i landet har rörlig ränta. Detta kommer alltså sannolikt att tvinga många hushåll in på hyresmarknaden när räntorna fortsätter att stiga.

2023 kan också bli året då områden som Ericeira och Setúbal befäster sina marknadspositioner , eftersom de båda erbjuder närhet till Lissabon, men med mer överkomliga priser, och de kombinerar stadsliv med tillgång till strand och landsbygd, vilket har blivit allt viktigare nuförtiden. I huvudsak erbjuder dessa områden den balans i vardagen som Portugal är alltmer känt för.

Med ovanstående i åtanke förväntar vi oss att säljarna kommer att fortsätta att ha övertaget under 2023 medan hyresvärdarna kanske kommer att uppleva sitt bästa år hittills.

av Bernardo Campelo, fastighetsinvesteringsansvarig på EQTY Capital