Finansministern varnar för att det kommer att bli svårt att ge ett fullständigt svar på lärarnas krav och påpekar att det är nödvändigt att "ta hand om balansen i de offentliga räkenskaperna", i en intervju med TVI. Fernando Medina påpekar att det finns andra yrkesgrupper som också har krav, till exempel sjuksköterskor och läkare, och upprepar att "den allmänna situationen i landet" måste beaktas.

"Dessa förhandlingar med fackföreningarna inleddes på regeringens initiativ", säger han, och har att göra med "rörlighet och bindande villkor". Men på frågan om det finns pengar för att uppfylla kraven upprepar ministern att "när vi talar om lärarna och kraven måste vi ta hänsyn till den allmänna situationen i landet: inte bara lärare utan även sjuksköterskor och läkare".

Medina medger att staten "hade mer intäkter", men påpekar att en stor del av stödet och åtgärderna återfördes och att det trots detta fanns ett underskott. "Vi måste ta hand om balansen i de offentliga räkenskaperna", avslutar han och tillägger att det är utbildningsministern som företräder regeringen i förhandlingar med lärarna.