Sektorn har vuxit stadigt och står nu för uppskattningsvis 9 % av Filippinernas bruttonationalprodukt (BNP) och liknande häpnadsväckande statistik kan ses i länder som Indien, som också är kända för outsourcing. Detta bidrag beror till stor del på en majoritet av landets välutbildade befolkning, en gynnsam ekonomisk miljö och ett fördelaktigt geografiskt läge.

BPO-sektorn har varit en en viktig källa till sysselsättning för filippinare., som ger mer än 1,3 miljoner arbetstillfällen under 2019. Detta antal förväntas öka ytterligare under de kommande åren i takt med att sektorn fortsätter att expandera. Med sektorns tillväxt följer större möjligheter för arbetstagarna och bättre löner. Dessutom stimulerar den andra delar av ekonomin, bland annat hotell- och restaurangbranschen, fastighetsbranschen och detaljhandeln.


Den filippinska regeringen har vidtagit åtgärder för att främja tillväxten av BPO-industrin, bland annat genom att erbjuda skattelättnader och andra incitament. Regeringen har också arbetat för att förbättra landets infrastruktur och skapa en mer företagsvänlig miljö. Dessa ansträngningar har framgångsrikt lockat företag från utlandet att investera i landets BPO-sektor.

BPO-företag erbjuder ett brett utbud av tjänster, bland annat kundtjänst, teknisk support, datainmatning med mera. Många av dessa tjänster tillhandahålls företag utanför Filippinerna, vilket bidrar till att skapa arbetstillfällen och öka valutaintäkterna. Dessutom ger sektorn en stor möjlighet för filippinska arbetstagare att skaffa sig värdefulla färdigheter och erfarenheter som kan användas inom andra områden av ekonomin.


Vad är utkontraktering av affärsprocesser?


Outsourcing av affärsprocesser (Business Process Outsourcing, BPO) är en process där man lägger ut specifika, icke-centrala uppgifter och funktioner på entreprenad till andra organisationer än den egna. BPO är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra effektiviteten samtidigt som företagen kan fokusera på sin kärnkompetens. BPO kan användas för att hantera olika kritiska affärsprocesser, bland annat kundtjänst, redovisning och ekonomi.

Den främsta fördelen med BPO är att det frigör värdefulla resurser för mer strategisk verksamhet. Företagen kan fokusera på sina kärnverksamheter och få en konkurrensfördel genom att lägga ut specifika uppgifter på entreprenad. BPO gör det också möjligt för företag att få tillgång till en större pool av specialiserad talang och expertis, vilket gör att de inte behöver investera i utbildning och utveckling av interna anställda.

Outsourcing av affärsprocesser är ett billigt sätt att effektivisera verksamheten och öka effektiviteten. Företag kan fokusera på sin kärnkompetens och få en konkurrensfördel genom att lägga ut uppgifter som inte hör till kärnverksamheten på entreprenad. Företagen bör välja en BPO-leverantör som har den expertis, erfarenhet och de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter.

Filippinernas ekonomiska bidrag från outsourcing av affärsprocesser


BPO-industrin i Filippinerna skapar många arbetstillfällen och sysselsätter direkt över 1,3 miljoner människor. Dessutom beräknas branschen indirekt sysselsätta 3-4 miljoner människor och förväntas skapa ytterligare 500 000 arbetstillfällen inom de närmaste två åren.


Industrin har också bidragit till att Filippinerna har blivit ett viktigt centrum för outsourcade tjänster. Landet är nu världens tredje största leverantör av IT- och företagstjänster och den största i Asien-Stillahavsregionen. Detta har bidragit till att locka stora multinationella företag att etablera verksamhet i Filippinerna.

BPO-industrins expansion har bidragit till landets ställning som en viktig aktör i den globala kunskapsbaserade ekonomin. Den har gjort det möjligt för landet att bli ett centrum för expertis inom en rad olika branscher, bland annat finans, informationsteknik och hälsovård.


Anledningar till varför Filippinerna är en populär plats för outsourcing av affärsprocesser


- Högkvalificerad arbetskraft: Majoriteten av Filippinernas arbetskraft behärskar engelska väl och har en gedigen förståelse för affärsprocesser och teknik. Detta gör det idealiskt för företag över hela världen att outsourca sina processer till landet.


- Kostnadsbesparingar: Business Process Outsourcing (BPO) i Filippinerna är betydligt billigare än i andra delar av världen. Företag kan spara upp till 40-50 % i arbetskraftskostnader genom att lägga ut processer till Filippinerna.


- Statliga incitament: Den filippinska regeringen erbjuder skatteincitament och annat stöd till företag som outsourcar sina processer till landet. Detta hjälper företagen att ytterligare minska kostnaderna och dra nytta av landets företagsvänliga miljö.


- Låg avgångsfrekvens: Filippinerna har en av de lägsta avgångsfrekvenserna för BPO:er, vilket gör att företagen lätt kan behålla en stabil personalstyrka för sina processer.


- Utvecklad infrastruktur för telekommunikation: Filippinerna har en utbyggd telekommunikationsinfrastruktur, vilket gör det enkelt för företag att kommunicera med sin offshorepersonal.


- Affärsvänlig miljö: Filippinerna har en företagsvänlig miljö, vilket gör det lätt för företag att inrätta och förvalta sin offshore-verksamhet. Landet har ett starkt juridiskt och regleringsmässigt ramverk som bidrar till att skydda företagens intressen.


- Strategiskt läge: Filippinerna har ett strategiskt läge i Asien-Stillahavsregionen, vilket gör det till en idealisk plats för företag som vill outsourca sina processer. Landets närhet till andra länder i regionen gör det till en idealisk destination för företag som vill utöka sin verksamhet.


BruntWorks bästa val

På grund av den starka ekonomiska tillväxten, det strategiska läget och den attraktiva arbetskraftsreserven är Filippinerna en tilltalande destination för BruntWorkett outsourcingföretag som bryr sig om både sina kunder och sin filippinska personal. Under de kommande åren har Filippinerna goda förutsättningar att förbli en populär plats för outsourcing av företag. Landets ekonomiska och politiska stabilitet, liksom den växande tillgången på kvalificerad och utbildad arbetskraft, förväntas hålla utländska företag intresserade.