Rapporten visade att fossila bränslen utgjorde 88 procent av Irlands tillgängliga bruttoenergitillgång, vilket är samma andel som i Polen.

Malta (96 %) toppade listan, följt av Nederländerna och Cypern (båda 89 %). Det land med lägst beroende av fossila bränslen var Sverige (32 procent). Finland (38 %) och Frankrike (48 %) var de enda andra länderna med andelar under 50 %.

Siffrorna är representativa för år 2021. Danmark hade den största minskningen av andelen som utgjordes av fossila bränslen mellan 2010 och 2021, med en minskning på 25 %. Därefter följde Estland (-22 %) och Finland (-19 %). Tyskland hade den minsta minskningen av andelen fossila bränslen, med endast 2 %.

Totalt sett utgjorde fossila bränslen 70 % av EU:s bruttoenergiförsörjning 2021, vilket är samma siffra som 2020.