"Detta pilotprogram är ett viktigt steg framåt för att lösa den allvarliga bristen på byggnadsarbetare i Torontoområdet", säger Sean Fraser, minister för invandring, flyktingar och medborgarskap i Kanada.

Under 2019 lanserade ministeriet för invandring, flyktingar och medborgarskap i samarbete med Canadian Labor Congress ett pilotprogram för permanent uppehållstillstånd för 500 papperslösa byggnadsarbetare som befinner sig i Greater Toronto Area.

På grund av programmets framgång beslutade Ottawa att öka antalet lediga platser, till 1 000, för att garantera "stabilitet i byggsektorn" och ta samma arbetare ur en "svart ekonomi".

"Genom att tillhandahålla reguljära vägar för papperslösa personer skyddar vi inte bara arbetstagarna och deras familjer, utan vi skyddar också den kanadensiska arbetsmarknaden och ser till att vi kan behålla kvalificerade arbetstagare i landet så att ekonomin kan växa", sade Sean Fraser.

Detta program är en av flera nya åtgärder som Justin Trudeaus liberala regering har genomfört för att försöka vända effekterna av bristen på arbetskraft på ekonomin.

Programmet främjar större stabilitet i byggbranschen och säkerställer att arbetare i landet kan svara på brådskande behov av bostadsbyggande.

De sökande måste lämna in förslaget till Kanadas arbetskongress, som kommer att avgöra om kandidaterna är berättigade.