Hope Spots identifieras av företaget som platser runt om i världen som är viktiga för hälsan i jordens hav. Hope Spot sträcker sig från Kenmare Bay i Kerry till Loop Head i Clare.

Hope Spot är hemvist för kritiskt hotade marina arter, däribland hajar, sjöfåglar och andra.

Sylvia Earle, grundare av Mission Blue, sade att den nya utnämningen är avgörande för Irlands vatten. Hon framhöll att över 80 % av irländarna anser att havet måste skyddas, bevaras och återställas.

Fair Seas, en koalition av icke-statliga organisationer som fokuserar på miljön, har krävt att minst 30 procent av Irlands vatten ska utses till marina skyddsområden senast 2030.