I slutet av januari var vattentillgången mindre i Mira- (37 %), Arade- (41,8 %) och Sadobäckenet (55,3 %).

Ave (91,6 %), Tagus (91,3 %), Guadiana (87,6 %), Douro (86,7 %), Lima (84,8 %), Cávado (80,7 %), Oeste (80 %) och Mondego (74 %) hade de högsta nivåerna.

Enligt SNIRH:s uppgifter hade 32 av de 60 övervakade reservoarerna i slutet av januari en vattentillgång på mer än 80 % av den totala volymen, medan åtta hade värden på mindre än 40 %.

Den sista dagen i januari, jämfört med föregående månad, ökade den lagrade volymen i elva avrinningsområden och minskade i ett.

Varje hydrografisk bassäng kan motsvara mer än en reservoar.

IPMA-uppgifter visade att endast ett fåtal platser i den inre södra regionen fortfarande upplevde en svag torka (endast 6 % av territoriet).


Relaterad artikel -Reservoarer med en genomsnittlig kapacitet på 84 %