I huvudstaden är genomsnittspriset 1 161 euro - i huvudstadsregionen var genomsnittspriset 1 017 euro. Städerna i inlandet fortsätter att vara de mest tillgängliga, enligt den senaste studien "Accessibility to Housing in Portugal" från Century 21 Portugal.

När det gäller utvecklingen av hyrorna mellan 2019 och 2022 var den allmänna trenden uppåt, med undantag för tre distriktshuvudstäder i inlandet - Bragança, Castelo Branco och Beja - där hyran för ett hus på 90 m2 för närvarande är lägre, och Lissabon, där hyran för ett hus på 90 m2 är liknande den som noterades 2019. I de andra städerna är hyrorna högre än för tre år sedan, och de flesta av dem återspeglar ökningar från 80 euro till 120 euro per månad.

I studien dras slutsatsen att ansträngningsgraden för att hyra överstiger 53 procent i storstadsområdena Lissabon och Porto, och 45 procent i Faro, år 2022. Ansträngningsgraden har ökat i nio städer och ytterligare fem städer närmar sig gränsen, "vilket motiverar slutsatsen att hyrorna har ökat i de flesta städer", enligt studien.


Relaterade artiklar: