Han var tidigt gift och fick barn, men hans fru och barn dog snart, varefter han gick in i det religiösa livet.

Han var otroligt generös och vägrade aldrig att hjälpa någon eftersom han såg Herrens närvaro i alla och därför avvisade han inte någon som kom till honom och bad om allmosor.

Det sägs att en gång sökte en person som egentligen inte var i behov av allmosor och upptäcktes av tjänstemännen, men Johannes sa bara: "Ge honom, han kan vara vår Herre i avsked".

Det sägs att när han var ung hade han en vision av en mycket vacker jungfru med en krans av oliver på huvudet, som sade att hon var Barmhärtighet, den store kungens äldsta dotter.

Detta hade uppenbarligen gjort ett djupt intryck på Johannes.I sin ställning hade han möjlighet att utöva välgörenhet i stor skala, han blev snart allmänt känd i hela öst för sin kärlek till de fattiga.

I sitt liv strävade han efter att vara barmhärtig.Han befriade ett stort antal slavar.Han delade ut allmosor för att lindra de behövande, löste tvister, hjälpte de förorättade, besökte de sjuka tre gånger i veckan och gav hjälp till de lidande.

Hans högtidsdag är den 23 januari. Den påminner oss om att ta hand om dem som är mindre lyckligt lottade än vi själva.

St John the Almsgiver firas i katolska och ortodoxa kyrkor.