Ministern kommer att försöka marknadsföra Irland för amerikanska företag som en stark ekonomi att investera i, samtidigt som han eller hon kommer att träffa företag som redan har baser och verksamhet i Irland.

Inför sitt besök sade ministern följande: "Förra året fick vi 24 000 fler arbetstillfällen i IDA-företag, och det var på många sätt tekniksektorn som ledde detta. När det gäller EI-företag såg vi nästan 11 000 extra arbetstillfällen och när det gäller små företag som är beroende av stöd från Local Enterprise Office såg vi återigen en nettotillväxt på 3 500 arbetstillfällen i hela landet.

"Effekten på Irland hittills av tillkännagivanden inom tekniksektorn är inte alls jämförbar med effekten på vissa andra länder och andra delar av världen, men den kommer att påverka vissa människor och staten kommer att finnas där för att stödja dessa människor. Vi har en mycket stark ekonomi för närvarande och en mycket stark tekniksektor.

"Den irländska ekonomin är stark och växer, skapar nya arbetstillfällen och har full sysselsättning. Förra året godkände vi mer än 40 000 arbetstillstånd, många av dem för att arbeta i dessa multinationella företag."

Irland och USA har redan starka ekonomiska band, med över 800 amerikanska företag verksamma i Irland. Samtidigt sysselsätter irländska företag för närvarande över 100 000 personer i USA.