Studien, som har tagits fram av Neves de Almeida HR Consulting och ISCTE Junior Consulting, ger en bild av hur arbetsmarknaden för personaladministration förväntas se ut år 2023.

När det gäller sektorer är det inom Transport och infrastruktur, Energi samt Hälsa och läkemedel som de mest optimistiska perspektiven för 2023 återfinns, enligt studien.

När det gäller rekrytering är detta en "verklighet som är särskilt notorisk inom sektorerna energi, turism, teknik, media och telekommunikation", enligt ett uttalande som rapporterats av Notícias ao Minuto.

"Behovet av att öka eller utjämna fokus på rekrytering är övergripande för alla sektorer. Detta fenomen kan förklaras av den konkurrenssituation som råder när det gäller sökandet efter talanger. Företagen ägnar allt mer resurser åt rekrytering eftersom det är bara genom kvalificerade anställda som de kan öka sin verksamhet", betonar Pedro Rocha e Silva, vd för Neves de Almeida HR Consulting.