I ett uttalande meddelade ASAE att tre administrativa förfaranden inletts mot ägarna till anläggningar som omfattas av en inspektion för att bekämpa olagliga handlingar som skadar folkhälsan och olagligt utnyttjande av hasardspel.

Operationen, som ägde rum på flera platser i västra Algarve, resulterade också i att fem personer greps och att ett olagligt vapen som befann sig inne på en nattklubb beslagtogs, står det i meddelandet.

Efter insatsen beslagtog ASAE fem slaktkroppar av animaliskt ursprung (köttprodukter), olika livsmedelsprodukter, nio flaskor spritdrycker, tio spelautomater och kontanter till ett uppskattat värde av 168 000 euro.Efter att ha genomgått expertis av en veterinär klassificerades livsmedlen som "onormalt skadade" med bristande krav och skickades för destruktion.

"Som ett resultat av åtgärden inleddes fem straffrättsliga förfaranden, där de viktigaste överträdelserna var saluföring av förfalskade onormala livsmedel, utnyttjande av lycko- eller hasardspel utanför lagligt godkända platser och hemlig slakt".