Personen var ansvarig för nästan 90 procent av alla klagomål som gjordes på flygplatsen under 2022, vilket innebar otroliga 64 klagomål per dag.

Antalet klagomål på buller från flygplan ökade till över 26 000 förra året, en ökning med 13 000 från 2021, enligt nya siffror från Dublin Airport Authority (DAA).

Trots att dessa siffror är kraftigt förvrängda av en enskild person, ökade antalet klagomål från andra också avsevärt.

Den nya norra startbanan öppnades på flygplatsen i augusti förra året, och klagomålen ökade kraftigt kort därefter.