Enligt GNR, som samordnade initiativet tillsammans med PSP och National Road Safety Authority(ANSR), övervakades totalt 2 763 415 fordon under denna period på radarn, och 16 154 registrerade hastighetsöverträdelser i landet.

Den stora majoriteten av fordonen kontrollerades vid ANSR:s hastighetskontroller, 2 352 713 fordon, medan GNR kontrollerade 269 343 och PSP kontrollerade 141 359 fordon.

Under denna period registrerades 2 501 olyckor som resulterade i åtta dödsfall (alla män), 40 allvarliga skador och 738 lindriga skador.

Jämfört med samma period 2022 visar uppgifterna på en ökning av antalet olyckor (279 fler) och lindriga skador (131 fler), med endast en minskning av antalet dödsfall (tre färre) och allvarliga skador (tre färre).

I GNR:s uttalande klargörs också att de åtta olyckor som ledde till dödsfall inträffade i distrikten Braga (2), Lissabon (2), Faro (2), Coimbra och Santarém. Dessa olyckor berodde på att en person blev överkörd, fyra kollisioner, två motorcyklar som sladdade och ett lätt fordon i en kurva.

Som en del av den nationella inspektionsplanen för 2023 syftade kampanjen till att "uppmärksamma förare på riskerna med att köra för fort, eftersom detta är en av de främsta orsakerna till trafikolyckor".