I rapporten konstaterades en minskning med 17 % av antalet fjärilar och en minskning med 10 % av utbredningen av fjärilar i de sex länen.

Landets population av väggfjärilen håller på att dö ut, enligt rapporten, medan en annan art, kallad småhed, har förlorat 40 % av sin utbredning sedan 1995.

Mer positivt är att den kryptiska skogsvitan, som är endemisk för Nordirland, har ökat i antal, liksom arterna silvervästlig fritillary, mörkgrön fritillary och holly blue.

"Vi behöver snabba och effektiva åtgärder", säger Julie Williams, chef för Butterfly Conservation.

"Den nedgång av fjärilar som vi har sett under vår egen livstid är chockerande och vi kan inte längre se på när Storbritanniens biologiska mångfald förstörs."