Siffrorna finns i budgetgenomförandet från december och visar också att nästan 16 000 statsanställda går i pension 2022, vilket är 1 224 fler (+8,2 %) än 2021. Totalt fanns det cirka 418 000 pensionerade statstjänstemän.

Generellt sett pekar statistiken för socialförsäkringen för december på en ökning av ålderspensionerna med 0,6 % under 2022, dvs. 11 658 fler pensioner, avslöjar Correio da Manhã.

Det genomsnittliga värdet av ålderspensionerna i Social Security var 2021 594,41 euro, dvs. mindre än hälften av det genomsnittliga värdet i det offentliga systemet. Samtidigt ökade ålderspensionerna med mellan 1 och 0,49 procent beroende på pensionsålder.