Detta har redan genomförts i liten skala, säger en högt uppsatt källa i regeringen till Examiner. Källan sade att denna praxis kommer att öka.

För närvarande möter polisen inkommande passagerare direkt vid ankomsten för att undersöka deras bakgrund och dokument, medan regeringen har utfärdat böter på 1 500 euro till flygbolag som inte kontrollerar passagerarnas dokument på ett tillfredsställande sätt. Regeringen överväger att höja denna summa.

Minister Simon Harris sade till Examiner att det är en standarddel av Irlands migrationssystem och bekräftade att flygbolagen har ett juridiskt ansvar att se till att alla passagerare behandlas korrekt.

"Irland är ett land som vill välkomna migranter, människor som kommer hit för att fly undan förföljelse; vi är också ett land som behöver människor som kommer hit och arbetar", sade ministern till Examiner.

"Men mitt jobb som justitieminister är helt enkelt att se till att vi har ett regelbaserat system som är rättvist, effektivt och ändamålsenligt.

"Vi arbetar för att se till att ansökningarna påskyndas snabbare.

"Om du kommer till vårt land och har rätt till skydd kommer du att få den säkerheten. Men om du kommer till vårt land illegalt blir du ombedd att lämna landet."