Beslutet fattades för att försöka bekämpa utbrändhet och förbättra den psykiska hälsan. Tara Horner från universitetet berättade för Australian Financial Review att förbudet visar "en riktigt tydlig gräns för att det här är hemtid och att helgen är din egen."