Enligt en rapport från Sul Informação avslöjades den snäva tidsplanen för byggandet av bron i en presentation som Alcoutimrådet gjorde under ett arbetsbesök av Isabel Ferreira, statssekreterare för regional utveckling, i Mértola och Alcoutim.

Osvaldo Gonçalves, ordförande för Alcoutim Chamber, medgav att det bara finns en månad "reserverad" för oförutsedda händelser.

Den här månaden kommer man att välja brokonstruktör, som måste förbereda projektet för genomförandet av bron i slutet av juni (4 månader).

Under tiden har anbudsförfarandet för att ge kontrakt för miljökonsekvensbedömningsprocessen redan ägt rum, som bör inledas i februari och pågå till augusti, den månad då Alcoutim Council hoppas ha en positiv miljökonsekvensförklaring i handen.

Arbetet ska utföras under 19 månader, dvs. drygt ett och ett halvt år, och det ska vara färdigt i november 2025. Under de följande månaderna kommer arbetet att tas emot och inspekteras.

Bron kommer att byggas norr om byn Alcoutim, intill vandrarhemmet, och Sanlúcar de Guadiana, på sluttningen nedanför fästningen.

Den övre delen av däcket kommer att behöva ligga cirka 27 meter över flodens vattennivå för att möjliggöra passage av mastade fartyg.

Brodäcket ska ha en total längd på cirka 318 meter, med ett däck på cirka 12 meter. Med tanke på broens betydelse kommer den att utformas för en livslängd på 100 år.