Josef föddes i Leonissa i kungariket Neapel. Som pojke och som student i tidig vuxen ålder väckte Josef uppmärksamhet för sin energi och dygd. Joseph vägrade att gifta sig med en adelsmans dotter och anslöt sig i stället till kapucinerna i sin hemstad 1573. Joseph undvek de säkra kompromisser som människor ibland gör för att undergräva evangeliet och nekade sig själv rejäla måltider och bekväma bostäder när han förberedde sig för prästvigning och ett liv som predikant.


År 1587 åkte han till Konstantinopel för att ta hand om de kristna galärslavar som arbetade under turkiska herrar. Han fängslades för detta arbete och varnades för att inte återuppta det när han släpptes. Han gjorde det och blev återigen fängslad och sedan dömd till döden. Efter en mirakulös frigivning återvände han till Italien där han predikade för de fattiga och försonade familjer och krigförande städer som hade varit oense i åratal. Han helgonförklarades 1745.


Hans högtidsdag firas den4 februari.

Credits: PA; Författare: PA: PA;