I ett uttalande förklarar den verkställande myndigheten att åtgärden syftar till att modernisera sektorn och svara på kundernas behov.

"Detta lagförslag syftar dels till att införa reformer i sektorns verksamhet som möjliggör en effektiv modernisering, dels till att tillgodose konsumenternas och samhällets behov, den tekniska och organisatoriska utvecklingen samt de miljömässiga utmaningarna i form av klimatförändringar och minskade koldioxidutsläpp".

Det är värt att komma ihåg att regeringen har skjutit upp ändringarna av de särskilda lagar som reglerar verksamheten för taxibilar och TVDE - Individuell och avgiftsbelagd persontransport i okarakteriserade fordon från en elektronisk plattform, såsom Uber, till i år.

I juli 2020 skapade den verkställande makten en arbetsgrupp bestående av 13 enheter med koppling till sektorn och transport för modernisering av taxisektorn, med fokus på kvoter, digitalisering och taxor.

Arbetsgruppens rapport erkände att taxin "är en offentlig tjänst", vilket skiljer den från andra specifika segment av marknaden för persontransporter i lätta fordon.