Detta värde kan jämföras med de 457 miljoner euro som Galp hade registrerat 2021.

Oljebolaget nådde förra året ett EBITDA (resultat före skatt, ränta, avskrivningar och amorteringar) på 3 849 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 66 procent i homologa termer, enligt uttalandet.

Netto-"capex" (investeringar) uppgick till 1 266 miljoner euro, som "huvudsakligen har tillämpats i 'upstream'-projekt, nämligen i underhållet [av projekten i] Bacalhau, Tupi och Iracema, i Brasilien, och med expansionen av portföljen av förnybara energikällor, inklusive förvärvet av en position i Titan Solar", framhäver informationen.