Den oberoende kommissionen för undersökning av sexuella övergrepp mot barn i den katolska kyrkan har skickat 25 fall bland de 512 vittnesmål som mottagits under året till åklagarmyndigheten, meddelade samordnaren Pedro Strecht idag.

Kommissionen, som började samla in vittnesmål den 11 januari 2022, avslöjade i dag att den hade fått in 564 vittnesmål, varav 512 validerades, som rör minst 4 815 offer.

De fall av sexuella övergrepp som avslöjades under hela 2022 skakade kyrkan och det portugisiska samhället, i likhet med vad som hänt med liknande utredningar i andra länder, där påstådda fall av mörkläggning från den religiösa hierarkins sida föranledde ursäkter, under ett år då kyrkan nu också är inblandad i en kontrovers i samband med organiserandet av Världsungdomsdagen i Lissabon.

I dag kommer den portugisiska biskopskonferensen (CEP), som leds av biskopen i Leiria-Fatima, José Ornelas, att få höra sin första reaktion, och ett extra plenarmöte för CEP har redan sammankallats till den 3 mars för att analysera rapporten.