De 9,6 miljoner övernattningar som kommer att registreras under 2022 innebär en ökning med 91,9 % jämfört med 2021 och 17,8 % jämfört med 2019, före Covid-19-pandemin, enligt det regionala statistikdirektoratet(DREM).

Förra året samlade den autonoma regionen in 528,8 miljoner euro i totala intäkter och 365,5 miljoner euro i intäkter från logi, vilket är historiskt höga nivåer.

"Jämfört med 2021 ökade de totala inkomsterna och inkomsterna från inkvartering med 99,3 % respektive 104,1 %, och jämfört med 2019 var ökningen 29,8 % respektive 36,6 %", påpekar det regionala statistikdirektoratet.