Enligt Positive.News: " Western Monarch Thanksgiving Count har registrerat mer än 335 000 fjärilar på platser främst längs Kaliforniens kust. Siffran är en ökning jämfört med fjolårets 247 000 och en dramatisk förbättring jämfört med 2020 års siffror. Men naturvårdare säger att antalet fortfarande är långt under de miljoner som sågs på 1980-talet."