Enligt en rapport från ECO kommer portugiserna att kunna investera i penningmarknadsfonder i euro, dollar och pund, och företaget strävar efter att uppnå en avkastning på upp till 4 % på dessa fonder genom en ny sparprodukt från företaget. Ignacio Zunzunegui uppgav att dessa produkter dock innebär en högre risk än insättningar, eftersom de inte har garanterat kapital (fram till helt nyligen hade vissa av dessa fonder negativa räntor).

Revolut är medvetet om att portugiserna föredrar MB Way-applikationen, som kontrolleras av Sibs och ägs av de största bankerna, och fortsätter att förhandla med konkurrenterna för att Revolut-kort ska kunna läggas till på plattformen. Ignacio Zunzunegui sade att han var direkt involverad i samtalen och att han var övertygad om att även de snart skulle nå ett framgångsrikt slut.

Slutligen, när det gäller mänskliga resurser kommer företaget att behålla ett nav i Matosinhos, där det sysselsätter 1 200 personer, enligt ECO. Ignacio Zunzunegui påpekade att 20 procent av Revoluts anställda globalt sett bor i Portugal och uteslöt varje avsikt att gå vidare med uppsägningar, vilket har hänt med andra teknikföretag.