Med nya strejker på gång i portugisiska offentliga skolor är det viktigt att förstå vad som driver denna våg av lärarnas indignation.

Under de senaste månaderna har strejker ägt rum över hela landet. Med 23 lärarfackföreningar kan varje fackförening utlysa strejker och lärarna behöver inte ens vara med i facket för att ha rätt att delta i strejken.

Men trots att all denna upprördhet och alla protester drar allas uppmärksamhet till sig har regeringen varit nästan tyst och det finns ingen lösning i sikte.

Bristande respekt

I skolan beklagar lärarna att de inte kan utbilda barnen. De får inte tala med hög röst när barnen beter sig illa, de får inte ens ta barnens telefoner om de använder dem på lektionerna och om de missar lektionerna får lärarna inte ens låta barnen bli underkända i årskursen.

"Eleverna kan göra vad de vill. Jag vill veta vad som kommer att hända när dessa människor har sitt första misslyckande, sin första frustration, när de måste möta det och det finns ingen som säger till dem att allt är okej, för det är det inte. Barn i dag misslyckas inte längre med året på grund av frånvaro", säger Lena Soares och Miguel Gomes, lärare från Gil Eanes skolgrupp i Lagos.

"Det finns inga konsekvenser. Det fanns alltid barn som tyckte om att lära sig och andra som inte gjorde det, men nu går det ostraffat. Vi säger att de kan välja mellan att ha meriter och att inte ha det och konsekvensen är densamma", sade de.

Löner

Inom utbildningsväsendet klagar lärarna på löner som inte ökar med tiden. Miguel sade till exempel att nettolönen har ökat med 90 euro sedan 2008. Förutom bristen på självständighet gör detta yrket mindre attraktivt, vilket redan har lett till lärarbrist.

För att komma till rätta med bristen anställer skolorna yrkesverksamma från andra områden. "Det finns redan för många som undervisar som inte är lärare. Det är så här regeringen tänker sig att lösa lärarbristen. Vem som helst som har en magisterexamen, eller en examen, kan gå i skolan och undervisa barn. Men oavsett hur mycket god vilja och engagemang de har vet de inte hur man blir lärare", sade Miguel.

"Det är inte från en dag till en annan som man blir lärare. Vem som helst kan prata om vad han eller hon vet, men det är en annan sak att ha barn framför sig och få dem att förstå vad man berättar för dem", sade Miguel Gomes, som har varit lärare i 30 år.

Att lära sig portugisiska

För personer som inte talar portugisiska säger Lena och Miguel att investeringarna under åren har minskat mer och mer. "Utländska elever brukade ha ett ämne som hette "portugisiska för icke infödda", men nu kan detta ämne bara öppnas om det finns 10 eller 15 elever på samma nivå, annars har de inte rätt till något, särskilt i små skolor, om det inte finns 10 elever på samma nivå så öppnas inte klassen", sade de.

Vad kan föräldrarna göra under dessa tider?

"Det föräldrarna kan göra är vad de bör göra varje dag. Det är att följa upp, att vara intresserade av att veta vad de har gjort i klassen. Något de kan göra är så enkelt som att titta i anteckningsboken och försöka se var deras barn har kämpat, särskilt under de första skolåren, även om föräldrarna inte vet något om det, är det mesta så enkelt att alla som anstränger sig kan förstå", sade lärare Miguel.

Ett annat tips som lärare Lena föreslog var att få dem att prata om en bok de har läst, en film de har sett eller ett spel de spelar. Som portugisisklärare vet hon hur viktigt det är för barnen att uttrycka sig och få ett större ordförråd.

"Även om föräldrarna lagar mat och inte riktigt lyssnar kan de ställa frågor och barnen kommer att prata eftersom de känner att någon uppmärksammar dem. Med denna lilla övning utvecklar de sitt skrivande, sin fantasi och sin förståelseförmåga", säger hon.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins