Detta motsvarar 26 % av den totala bilparken i Portugal, medan andelen bilar över 20 år för bara 20 år sedan bara var 1 %, enligt en rapport från NM.

I Portugal var genomsnittsåldern för lätta fordon under det senaste året 13,4 år, medan genomsnittsåldern både för lätta fordon och tunga fordon, passagerare och gods, är omkring 15 år.

År 2021 var 63 procent av de 5,6 miljoner bilar som fanns i trafik i Portugal över 10 år gamla. När det gäller genomsnittsåldern för fordon som levereras till skrotning var värdet år 2021 cirka 23,5 år (som jämförelse kan nämnas att den år 2006 var 16 år).

ACAP föreslår att Portugal återinför mekanismer för att uppmuntra skrotning av uttjänta fordon för att påskynda utbytet av äldre, mer förorenande konventionella fordon mot fordon med låga utsläpp.