När du är i Portugal kan du märka att det finns ett antal företag som inte accepterar kortbetalning, eftersom Portugals centralbank har förtydligat lagen om detta.

Enligt Bank of Portugal (BdP), och enligt NM:s uppgifter, är företagen inte skyldiga att ta emot kortbetalningar.

"Ingen är skyldig att acceptera kort som betalningsmedel för någon vara eller tjänst", klargör BdP på sin webbplats och konstaterar att "i Portugal är endast eurosedlar och euromynt lagliga betalningsmedel".


Hur är det med sedlar och mynt?


Banktillsynsmyndigheten förtydligar att "sedlar och mynt i euro i regel måste accepteras i alla transaktioner, oavsett deras karaktär" och att "borgenären är skyldig att acceptera alla typer av sedlar och mynt och kan i regel inte vägra att ta emot dem".

"Eventuella vägran att acceptera sedlar och mynt i euro som betalningsmedel kan endast grundas på god tro (t.ex. om värdet av den sedeln som gäldenären uppvisar är oproportionerligt stort i förhållande till det belopp som är skyldigt borgenären för betalningen) eller om parterna kommer överens om att använda ett annat betalningsmedel", förklarar BdP.