"Den 3 mars har vi en ny resurs att presentera. Det är ytterligare ett medel som gör det möjligt för våra yrkesverksamma att agera snabbt när det gäller räddningsbränder i tunnlar och även vid intrång i byggnader", säger den regionala sekreteraren för hälsa och räddningstjänst.

Pedro Ramos talade vid minnesceremonierna för 41-årsdagen av inrättandet av den regionala räddningstjänsten på Madeira(SRPC), som hölls i Funchal, men vägrade att avslöja fler detaljer om den nya resursen och motiverade att det är "en överraskning".

Guvernören framhöll fokus på flygmedlet som "i fem år har uppfyllt sitt uppdrag, i huvudsak för brandbekämpning" och som i år nu har "en annan valör, i sökning och räddning på land", samt de kontrakt som undertecknats med de humanitära brandförsvarsföreningarna och närvaron av den medicinska snabbinsatsstyrkan (EMIR) på ön Porto Santo.

"Min ambition är att fortsätta att göra den regionala räddningstjänsten till en modern, deltagande tjänst, alltid uppdaterad och med differentiering av våra yrkesverksamma, med en stor investering inte bara i mänskliga resurser, utan också i de medel och kurser som behövs", sade ö-tjänstemannen.

Pedro Ramos påminde också om några av de åtgärder som genomförts under åren för att modernisera räddningstjänsten och "förse yrkesverksamma med medel och utrustning för att fullgöra sina uppdrag", förutom lämplig utbildning.

"SRPC har utvecklats under årens lopp, vilket har erkänts på regional, nationell och regional nivå", betonade han och påminde om svaren på "undantagssituationer", katastrofer och covid-19-pandemin.

Även enligt regionsekreteraren är projektet för att skapa ett multidisciplinärt team inom räddningstjänsten "slutfört", med målet att "professionalisera och värdiga" brandmannayrket i regionen.

Pedro Ramos sade att Madeira har 737 brandmän och att en förstärkning planeras i de frivilliga organen i São Vicente och Porto Moniz, Madeirenses och Câmara de Lobos.

SRPC:s ordförande António Mendes Nunes sade i sin tur att kommunikationscentret hade registrerat över 39 500 händelser under 2022.

"Vi har praktiskt taget alla medel, det vi kan göra är att öka kvaliteten på dessa medel och även satsa på digitalisering, eftersom vi alla vet att framtiden passerar där", betonade han.