Beslutet bekräftades vid en presskonferens i eftermiddags, där det sades att det var dags att "lämna över ledarskapet till nästa generation".

En efterträdare kommer att utses vid ett "tidigt datum", sade de.

Shortall sade: "Eftersom socialdemokraterna fortsätter att utvecklas och växa har Catherine och jag beslutat att det är dags att lämna över ledarskapet för partiet till nästa generation av socialdemokrater.

"Vi har därför meddelat vår nationella styrelse att vi avgår som gemensamma ledare och vi har begärt att de ska vidta åtgärder för att välja en ny ledare och vi förväntar oss att detta kommer att ske i ett tidigt skede."

Shortall sade att det skulle överlåtas till partiets övriga TD:s, totalt fyra stycken, att besluta om den nya partiledningen.

Paret insisterade på att de inte avgår från sina ledarpositioner på grund av tvång. De sade att beslutet hade övervägts i flera månader.

Shortall valdes första gången till TD 1992 och representerade då Dublin North-West, medan Murphy valdes första gången under perioden 2005-2007 och representerade då Kildare North. Hon valdes på nytt 2011.