En utredning av den europeiska åklagarmyndigheten har avvecklat ett nätverk som ansvarade för momsbedrägerier till ett värde av 125 miljoner euro och gripit 17 personer i en gemensam operation i åtta länder, däribland Portugal.


Enligt ett uttalande från Europeiska åklagarmyndigheten(EPPO) ägde operationen rum på tisdagen den 21 december, och 17 personer greps som en del av "en bred operation" mot ett påstått kriminellt nätverk med säte i Spanien, som "ska ha iscensatt ett omfattande momsbedrägeri på 25 miljoner euro genom försäljning av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning", och man tillade att en av de huvudmisstänkta arresterades i Milano, Italien, som en del av en annan EPPO-utredning.


Marengo Rosso-insatsen leddes av EPPO:s kontor i Madrid, och 39 husrannsakningar inleddes och personer greps i Tjeckien, Ungern, Italien, Luxemburg, Portugal, Polen, Slovakien och Spanien.

"Det handlar om ett påstått momsbedrägeri i form av en karusell, ett komplext kriminellt system som utnyttjar EU-lagstiftningen för gränsöverskridande transaktioner mellan medlemsstater, eftersom de är momsbefriade", förklarar EPPO:s uttalande.


Enligt utredningen innebar det bedrägliga systemet att man använde sig av "täckbolag i olika länder, genom vilka mobiltelefoner, surfplattor, datorer och annan elektronisk utrustning skenbart handlades med hjälp av fiktiva fakturor i syfte att undvika betalning av mervärdesskatt".

"Kedjan av skalbolag gjorde det också möjligt att begära återbetalning av mervärdesskatt från de nationella skattemyndigheterna som ägarna inte skulle ha rätt till, vilket kulminerade i illegitima vinster av enorma proportioner. Slutligen såldes dessa varor till mycket konkurrenskraftiga priser via onlineplattformar i flera länder", tillägger EPPO:s not.


Lyxfastigheter


Enligt de bevis som samlats in i utredningen "tvättades och återinvesterades de illegitima vinsterna i lyxfastigheter i olika länder, bland annat Tjeckien, Italien och Portugal".

I uttalandet från den europeiska åklagarmyndigheten anges också att en av de huvudmisstänkta i operationen också anses vara ledaren i en annan utredning i Italien, där EPPO genomförde sex gripanden och beslagtog 40 miljoner euro.