De nya åtgärderna omfattar en engångsutbetalning av barnbidrag på 100 euro och en utbetalning på 200 euro till dem som får socialbidrag.

Avgifterna för statliga examina för junior- och avgångsbetyg kommer återigen att slopas, liksom 2022. Samtidigt kommer de som utnyttjar bidraget för kläder och skor för skolstart att få ytterligare 100 euro.

Alla DEIS-skolor och specialskolor kommer att få tillgång till programmet för gratis varma måltider, medan avgifterna för transport kommer att sänkas till 50 euro per person för grundskoleelever och 75 euro per person för elever som går i eftergymnasium.

Det var meningen att punktskattesänkningarna skulle tas bort nästa vecka, vilket skulle ha lett till att bensinpriserna plötsligt skulle ha stigit med 23 cent och dieselpriserna med 18 cent. Regeringen har dock i stället valt ett stegvis avskaffande, vilket innebär att bränslepriserna kommer att öka stegvis, först i början av juni, sedan i början av september och slutligen i slutet av oktober.

När det gäller företagsstöd kommer det tillfälliga systemet för energistöd till företag (Temporary Business Energy Support Scheme,TBESS) att förlängas till den 31 maj. Samtidigt förlängs momssatsen på 9 % för hotell- och turismverksamhet till den 31 augusti. Även mervärdesskattesatsen på 9 % för el och gas kommer att förlängas, i detta fall till den 31 oktober.

"Som jag tror att alla vet upplever vi en mycket stor kris när det gäller levnadskostnaderna, både på Irland och globalt", sade premiärminister Leo Varadkar.

"Många människor kämpar för att få pengarna att räcka till, och företagen kämpar med stigande kostnader.

"Tack vare vår starka ekonomi och våra sunda offentliga finanser har regeringen kunnat reagera dynamiskt för att hjälpa människor, familjer, företag och jordbrukare att hantera stigande kostnader under det senaste året."