Ansökningarna om uppehållstillstånd i Portugal av arbetsskäl har ökat och uppgår enligt Diário de Notícias till 115 000 under perioden 2018-2021. Under 2021 beviljades 35 886 tillfälliga uppehållstillstånd för arbete, vilket är dubbelt så många som de som lämnades in 2018.

Enligt SEF lämnades cirka 140 000 ärenden in mellan 2012 och 2021 av arbetsskäl, så den siffra som uppnåtts under de fyra åren sedan 2018 motsvarar 80 procent av denna volym. Under den totala perioden, sedan 2012, är endast 20 procent av de nästan 705 000 beviljade uppehållstillstånden för utövande av yrkesverksamhet.

När det gäller ursprung utgjorde ansökningar om uppehållstillstånd från EU-medborgare och deras familjemedlemmar fram till 2017 den huvudsakliga grunden för beviljande av uppehållstillstånd. Om man ser till permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd, inklusive medborgare som fått en gyllene visering, ledde brasilianarna under alla år när det gäller beviljandet av tillfälliga tillstånd (257 414). Därefter följer italienarna (40 496 tillstånd), britterna (39 483) och fransmännen (35 587).