Enligt BBC vann Dion Davies 55 000 pund med lotten som han hade köpt före jul, men han kontrollerade numren först den 2 februari när han hittade den när han städade sin bil. "Skulle jag ha lämnat lotten där om jag hade städat bilen själv?", sade han. "Kanske, och jag skulle aldrig ha gjort anspråk på den."