Tjänsterna kommer att återvända för första gången på sträckan Cork-Dublin, först med en vagnstjänst på utvalda sträckor, innan de utökas till att omfatta alla tåg på den sträckan under de följande veckorna.

Ianród Éireann sade att "den stora majoriteten av kunder som reser till/från Kerry (byte i Mallow) och Limerick (byte i Limerick Junction), 50 % av Intercity-kunderna kommer att ha catering ombord, inklusive Dublin-Belfast Enterprise".

Tjänsterna kommer att tillhandahållas av Carriage Food Services Ltd, efter att den ursprungliga leverantören RailGourmet inte kunde återuppta tjänsten på grund av kostnads- och personalproblem.

Enligt RTÉ sade en talesman för Iarnród Éireann: "Vi har varit lika angelägna som våra kunder att se att catering ombord återupptas, och vi är glada över att kunna göra det med denna tillfälliga leverans.

"Vi tror också att framgången med den tillfälliga tjänsten kommer att säkerställa att en del av de överdrivna kostnader som anges för full catering i hela vårt Intercity-nät kommer att minska genom den fullständiga upphandlingsprocessen."