Regeringens förslag godkändes generellt i fredags, med positiva röster från PS - PCP, BE medan Chega röstade emot och PSD, IL och PAN avstod från att rösta. Den slutliga övergripande omröstningen har ännu inte något fastställt datum, men med socialisternas absoluta majoritet är det slutliga godkännandet garanterat, om inte PS självt beslutar att ändra dokumentet.

Portugals bilförbund(ACAP) har undersökt hur höjningen av denna skatt påverkar husvagnsbranschen och de sektorer som är förknippade med den, t.ex. turism och catering.

Rapporten om denna undersökning kommer att läggas fram i parlamentets budget- och finansutskott, men ACAP:s generalsekreterare sammanfattade för DN/DV de viktigaste slutsatserna från undersökningen av mer än tre tusen medlemmar.

"Just nu betalar en medborgare som köper en husbil i genomsnitt cirka tre tusen euro för ISV, med skattehöjningen, som den är, kommer det värdet att öka med mer än 10 000 euro".

"För näringsidkare beräknas en extra kostnad som kan uppgå till cirka 600 000 euro om de beslutar sig för att absorbera denna ökning av det pris som ska debiteras slutkunden", tillägger tjänstemannen, som anser att "denna förändring av skatteuppbörden är överdriven och ber deputerade att "diskutera andra former för att minska förmånen utan att skada en sektor som redan är så drabbad av pandemin och krisen för halvledare och råvaror".