Portugal har redan tagit ställning offentligt i frågan. Portugal är ett av nio vinproducerande länder i Europeiska unionen som har bestridit Europeiska kommissionens beslut att tillåta Irland att införa hälsovarningar på etiketterna på alkoholhaltiga drycker.

Enligt SIC, Sociedade Portuguesa de Alcoologia, är alkoholkonsumtionen i Portugal ett allvarligt problem som måste bekämpas direkt. Den hävdar att enbart frågan om varningar på etiketter inte kommer att räcka. Ett åtgärdspaket som även omfattar behandling och förebyggande åtgärder måste genomföras.

Handlare och exportörer av vin och spritdrycker anser att det är viktigt att belysa de olika konsumtionsmönstren i Europeiska unionen.

Irland var tvunget att vänta på grönt ljus från Europeiska kommissionen i denna fråga eftersom märkning har konsekvenser för handeln och den fria rörligheten för produkter på den inre marknaden. Senast 2026 måste alla irländska etiketter på alkohol vara försedda med hälsovarningar.