Enligt Lusas beräkningar, som bygger på uppgifter från Portugals centralbank, ökade emigranternas penningöverföringar från 3 707,7 miljoner år 2021 till 3 892,2 miljoner förra året, vilket är en ökning med 4,98 % och utgör det högsta värdet när det gäller penningöverföringar från portugisiska arbetstagare utomlands.

Det högsta värdet under det senaste året kom från portugiser i Frankrike, som skickade 1 081,6 miljoner euro, tätt följt av emigranter i Schweiz, som skickade 1 061,6 miljoner euro till Portugal, vilket motsvarar mer än hälften av de totala överföringarna i världen.

I motsatt riktning ökade överföringarna från utlänningar som arbetar i Portugal från 504,17 miljoner euro 2021 till 530,96 miljoner euro förra året, vilket motsvarar en ökning med 5,31 %.

Av detta belopp skickades nästan hälften av brasilianska arbetstagare i Portugal, som skickade 259,49 miljoner euro till Brasilien, vilket är en ökning med 8,42 % jämfört med de 239,3 miljoner euro som skickades under hela 2021.

Om man tittar på de portugisisktalande afrikanska länderna (PALOP) visar det sig att portugisiska arbetstagare i dessa länder skickade 317,06 miljoner euro förra året, vilket är en ökning med 21,69 % jämfört med de 260,5 miljoner som skickades under 2021.

Av detta värde kommer som vanligt nästan allt från Angola, det afrikanska land som är mest eftertraktat av portugiserna när det gäller sysselsättning.

Emigranterna i Angola skickade således 308,64 miljoner euro förra året, vilket innebär en ökning med 21,8 % jämfört med de 253,4 miljoner som skickas under 2021.